Учесници

Универзитет у Љубљани (УЛ) најстарији је, највећи и међународно најбоље рангирани универзитет у Словенији. УЛ је основан 1919. године и обухвата 23 факултета, 3 уметничке академије и 3 придружена члана. Са више од 40.000 студената, УЛ се сврстава међу веће високошколске установе у Европи. Покрива све ISCED области у студијским програмима првог и другог циклуса. По броју запослених, УЛ се сврстава у ВШУ средње величине и запошљава око 6.000 особа, са више од 3.900 Р&Д особља.

УЛ негује колаборативно истраживање и међународну сарадњу. Својим активним учешћем у националним и међународним истраживачким, развојним и образовним програмима остварује готово половину истраживачких резултата Словеније. Посебно је значајно активно ушеће Универзитета у FP7 EU (FP7, H2020) и у развојним и образовним пројектима финансираним из програма Европске уније.

Веб-страница: https://www.uni-lj.si/eng/

 

Филозофски факултет Универзитета у Љубљани је највећи факултет у Словенији и водећа институција за филолошке студије (више од 30 страних језика). Факултет се интензивно бави истраживањем тема из области хуманистичких и друштвених наука. Истраживачки рад, који је био и остао стуб развоја Факултета, омогућава бројне међусобне везе и међудисциплинарна истраживања која се баве националним и глобалним изазовима. Научно знање је интегрисано у студијски процес. Факултет се поноси стварањем врхунских академских стручњака отвореног и критичког ума у ​​области хуманистичких и друштвених наука.

Веб-страница: https://www.ff.uni-lj.si/en

   
         
 
Librarian Marjeta Prelesnik Drozg

 

 

 

Универзитет у Новом Саду (УНС) са око 50.000 студената и 5.000 запослених једно је од највећих научних и образовних средишта у Централној Европи. Обухвата 14 факултета и три института у четири историјска универзитетска града, Новом Саду, Сомбору, Суботици и Зрењанину. Спада у ред такозваних комплетних или свеобухватних универзитета, који су карактеристични по томе што покривају скоро све области науке и високог образовања.

У оквиру Универзитета реализује се 350 акредитованих студијских програма на нивоу основних, мастер, специјалистичких и докторских студија, чији су носиоци факултети и Универзитетски центар за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања (UCIMSI). Студијски програми су савремени и прате развој науке.

Веб-страница: https://www.uns.ac.rs/index.php/en/

 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (ФФУНС) од свог оснивања 1954. године представља једну од најзначајнијих институција за српску културу и науку. Данас има 19 одсека и 22 центра који нуде 54 студијска програма из области друштвених и хуманистичких наука. ФФУНС тренутно има више од 5.000 студената и око 350 запослених. У складу са европским стандардима у високом образовању, Факултет образује будуће стручњаке из области филологије (укључујући око 30 страних језика), историје, психологије, педагогије, филозофије, социологије, као и будуће новинаре и комуникологе. Објављује дванаест часописа, зборнике и научне монографије. Има највећу библиотеку на Универзитету у Новом Саду са више од 600.000 књига и периодике у електронским каталозима.

Веб-страница: http://ff.uns.ac.rs/

 

 

Sanja Maričić Mesarović

 

 

Књижевно-историјски и теолошки факултет (FLIT) један је од оснивача Западног универзитета у Темишвару, настао Краљевским указом 1944. године. Факултет данас има око 2.000 студената, што је једна десетина укупног броја студената овог румунског универзитета. ФЛИТ нуди бројне студијске програме из области хуманистичких наука: језици и књижевности, примењени савремени језици, културолошке студије, историја и православно-пастирско богословље. Након првобитних специјализација за неколико страних језика, Факултет је током шест деценија постојања знатно проширио своје програме, тако да данас нуди студије модерних и класичних језика: румунски, француски, енглески, немачки, руски, српски и хрватски, италијански, шпански, латински и грчки. На националном нивоу, ФЛИТ се истиче по примени наставних метода усмерених на студенте кроз програм Teaching & Learning Brand Zapadnog универзитета у Темишвару, који промовише рефлексивно-сараднички модел.

Веб-страница: https://litere.uvt.ro/

 

Elena Krasovan

Giuseppe Gatti

  

 

Шпански национални истраживачки савет (CSIC) највећа је шпанска јавна истраживачка институција. Заузима треће место међу истраживачким организацијама у Европи. Придружен шпанском Министарству науке и иновација, CSIC има кључну улогу у научној и технолошкој политици у Шпанији и широм света. Према свом Статуту (члан 4), ова институција има четири главне мисије: подстицање мултидисциплинарних научних и технолошких истраживања; преношење знања на индустрију и друштво; образовање и обука научног и техничког кадра; стварање компанија заснованих на технологији и иновацијама (eng. spin-offs). CSIC има више од 10.000 запослених, укључујући безмало 4.000 истраживача и осталог кадра. Тренутно обухвата 120 института широм земље (67 института у потпуном власништву и 53 института као заједничке истраживачке јединице у партнерству са другим шпанским универзитетима и истраживачким институцијама). CSIC подржава истраживање и обуку за широки спектар знања, од најосновнијих или фундаменталних аспеката науке

Веб-страница: https://www.csic.es/en

   

 

 

Издавачка кућа Малинц од 2012. године објављује квалитетну литературу за децу, непрекидно тежећи што већој књижевној разноврсности. Усмерени су на објављивање аутора из земаља шпанског говорног подручја и представника мањинских књижевности везаних за културу Шпаније, као што су баскијски, каталонски и галисијски писци. Издавачка кућа Малинц објавила је и дела из мање познатих књижевности европских и других земаља.

Кроз пројекте за подстицање читања примењујемо академско знање у пракси. Спроводимо курсеве за литерарне менторе, организујемо књижевна читања и гостовања страних аутора. На тај начин унапређујемо општу читалачку писменост, интеркултуралне и лингвистичке компетенције. Укључујемо и осетљиве групе, посебно особе са дислексијом.