Курс

Курс ЛИТПРАКС је један од резултата истоименог пројекта. Акценат стављен на праксу књижевности односи се на конкретне аспекте рада у области књижевности, а студенти ће кроз овај предмет моћи да се упознају са занимањима везаним за израду књига (аутор, преводилац, уредник, лектор) , њихов тираж (типограф, руководилац дистрибуције, књижар, библиотекар) и рецепција (рецензент, наставник књижевности, књижевни критичар), али пре свега да постане што бољи и информисанији читалац.

Дакле, курс се бави две главне теме, које се проучавају синергијски, а предмет проучавања је, у овом случају, књижевност на шпанском језику:

И. Нови правци у књижевности 21. века у Шпанији и Латинској Америци:

ИИ. Систем културних медијатора, на три наведена нивоа: продукција, дисеминација, рецепција. Главни практични аспекти разматрани: превод, уређивање, критичко читање.

Курс нуди обимну и ажурну библиографију, фокусирајући се на истраживачке методе које окружују концепт светске књижевности. Током семинара биће изведен широк спектар вежби, од превода до предлога критичких есеја или рецензија, биће организоване дебате са професионалцима, преводиоцима, уредницима и писцима, као и анализа, комплетирање и ажурирање базе података ЛИТПРАКС, која садржи преводи са шпанског на румунски, словеначки и српски језик у 21. веку и њихова рецепција кроз чланке објављене у штампи и на интернету.

 

Наставни план и програм за предмет на Факултету за књижевност (ФФ) Универзитета у Љубљани.

Наставни план и програм за предмет на Факултету књижевности, историје и теологије (ФЛИТ) Универзитета Западна Темисвара.

Наставни план и програм за предмет на Факултету за књижевност (ФФ) Универзитета у Новом Саду.