О пројекту

Са идејом да допринесемо промоцији квалитетног образовања у Европи, покренули смо пројекат Књижевност у пракси: професионални изазови читања, превођења и уређивања у дигиталном добу (LITPRAX).

LITPRAX представља одговор на тренутне читалачке навике и компетенције ученика у свим партнерским земљама.

Резултати анкете, која је урађена пре пријаве пројекта, показали су да је код студената уочена потреба за проширењем и продубљивањем читалачких вештина. Изражено је и интересовање за даље усавршавање у делатностима везаним за издавачке области.

Активности које LITPRAX предлаже употпуниће вештине студената стечене у учионици, нудећи им нова практична сазнања за будуће професије, применљива у различитим областима рада кроз развијене наставне планове, приручник и свеску активности у вези са савременом шпанском и хиспаноамеричком књижевношћу, веб-страницу и базу података.

Приоритет пројекта јесте непосредно укључивање студената свих нивоа студија − сваке године 25 до 30 студената шпанског језика односно хиспанских књижевности и култура − како би се побољшале њихове могућности за запошљавање. Задаци пројекта су: дизајнирање, имплементација, тестирање, ширење и обезбеђивање одрживости дигиталне базе података са отвореним приступом о преведеној књижевности изворно написаној на шпанском језику, а објављеној на румунском, српском и словеначком језику у периоду од 2000. године до данас.

Циљеви LITPRAX-a

  • Разматрање практичних аспеката књижевности, оријентисаних на тржиште рада студената који учествују у пројекту.
  • Развијање и неговање предузетничког духа.
  • Јачање дигиталне компетенције учесника.
  • Проучавање, анализирање и разумевање значаја појединих актера у домену књижевности.
  • Примена књижевних текстова изворно написаних на шпанском језику на национални и транснационални контекст.


Кључне речи:
превод, рецепција, истраживање, књижевност, читање, уређивање, практични аспекти књижевности, Словенија, Србија, Румунија, Шпанија, Латинска Америка, земље шпанског говорног подручја.