Kurs

Kurs LITPRAKS je jedan od rezultata istoimenog projekta. Akcenat stavljen na praksu književnosti odnosi se na konkretne aspekte rada u oblasti književnosti, a studenti će kroz ovaj predmet moći da se upoznaju sa zanimanjima vezanim za izradu knjiga (autor, prevodilac, urednik, lektor) , njihov tiraž (tipograf, rukovodilac distribucije, knjižar, bibliotekar) i recepcija (recenzent, nastavnik književnosti, književni kritičar), ali pre svega da postane što bolji i informisaniji čitalac.

Dakle, kurs se bavi dve glavne teme, koje se proučavaju sinergijski, a predmet proučavanja je, u ovom slučaju, književnost na španskom jeziku:

  1. Novi pravci u književnosti 21. veka u Španiji i Latinskoj Americi:
  2. Sistem kulturnih medijatora, na tri navedena nivoa: produkcija, diseminacija, recepcija. Glavni praktični aspekti razmatrani: prevod, uređivanje, kritičko čitanje.

Kurs nudi obimnu i ažurnu bibliografiju, fokusirajući se na istraživačke metode koje okružuju koncept svetske književnosti. Tokom seminara biće izveden širok spektar vežbi, od prevoda do predloga kritičkih eseja ili recenzija, biće organizovane debate sa profesionalcima, prevodiocima, urednicima i piscima, kao i analiza, kompletiranje i ažuriranje baze podataka LITPRAKS, koja sadrži prevodi sa španskog na rumunski, slovenački i srpski jezik u 21. veku i njihova recepcija kroz članke objavljene u štampi i na internetu.

              

Nastavni plan i program za predmet na Fakultetu za književnost (FF) Univerziteta u Ljubljani.

Nastavni plan i program za predmet na Fakultetu književnosti, istorije i teologije (FLIT) Univerziteta Zapadna Temisvara.

Nastavni plan i program za predmet na Fakultetu za književnost (FF) Univerziteta u Novom Sadu.