LITPRAX-LOGO-v2.png
6.5.2023

CEEPUS

Skup Jornadas Iberoamericanas, u organizaciji Iberoameričkog centra Univerziteta u Pečuju, 2023. godine imao je svoje šesnaesto izdanje. Od 2015. godine suorganizator ovog akademskog događaja je Katolički univerzitet „Pazmani Peter“ iz Budimpešte. Ova Prolećna škola CEEPUS Mreže hispanista Srednje Evrope privlači brojne studente sa 22 univerziteta centralne i jugoistočne Evrope koji su deo ovog strukovnog udruženja. Program obuhvata radionice koje drže profesori, konferencije i debate na razne teme, susrete sa piscima, diplomatama, prevodiocima i drugim profesionalcima iz oblasti humanističkih nauka. Veliki prostor zauzima studentski simpozijum, na kome studenti izlažu svoje radove na različite istraživačke teme. Ove godine, Jornadas Iberoamericanas i Prolećna škola mreže CEEPUS održani su od 2. do 6. maja na dva univerziteta organizatora, a profesorka Ilinka Ilijan predstavila je u Pečuju projekat LITPRAX.