O projektu

Sa idejom da doprinesemo promociji kvalitetnog obrazovanja u Evropi, Književnost u praksi: Profesionalni izazovi čitanja, prevođenja i editovanja u digitalnom dobu (LITPRAKS) je odgovor na trenutno stanje navike učenika i kompetencija čitanja literature u partnerima. ' zemlje.

Na osnovu ankete koja je rađena pre prijave projekta, kod studenata je uočena potreba za proširenjem i produbljivanjem čitalačkih veština, kao i izražen interes za dalje usavršavanje u delatnostima iz izdavačke oblasti.

Tako bi aktivnosti koje predlaže LITPRAKS upotpunile veštine stečene u učionici, nudeći nove praktične veštine za buduće profesionalce, primenljive u različitim oblastima rada kroz razvijene nastavne planove, priručnik i svesku aktivnosti, veb stranicu i bazu podataka.

Prioritet projekta je da direktno uključi studente na svim nivoima studija sa svake godine 25 – 30 studenata španskog jezika, kako bi se poboljšale njihove mogućnosti zapošljavanja, dizajniranje, implementacija, testiranje, širenje i osiguranje održivosti digitalne baze podataka sa otvorenim pristupom o prevedenim literatura pisana na španskom jeziku, objavljena na rumunskom, srpskom i slovenačkom od 2000. godine do danas.

Ciljevi LITPRAKS-a

  • Razmotriti praktične aspekte literature, orijentisane na tržište rada studenata koji učestvuju. 
  • Razvijati i negovati preduzetnički duh. 
  • Ojačati digitalnu kompetenciju učesnika.
  • Proučavati, analizirati i razumeti značaj pojedinih aktera u književnom polju.
  • Uzmite književne tekstove na španskom i primenite ih na nacionalni i transnacionalni kontekst.

Oznake: Prevod, Recepcija, Istraživanje, Književnost, Čitanje, Uređivanje, Praktični aspekti književnosti, Slovenija, Srbija, Rumunija, Španija, Latinska Amerika, zemlje španskog govornog područja