Udeleženci

Univerza v Ljubljani (UL) je najstarejša, največja in mednarodno najbolje uvrščena univerza v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1919 in obsega 23 fakultet, 3 umetniške akademije in 3 pridružene članice. Zajema vsa področja ISCED na študijskih programih prve in druge stopnje.

Z več kot 40.000 študenti se UL uvršča med največje visokošolske ustanove v Evropi, po številu zaposlenih – zaposluje približno 6.000 sodelavcev, od tega več kot 3.900 raziskovalcev – pa med srednje velike. UL goji sodelovalno raziskovanje in mednarodno sodelovanje ter z aktivno vpetostjo v nacionalne in mednarodne raziskovalno-razvojne in izobraževalne programe ustvari skoraj polovico raziskovalnih rezultatov Slovenije. Posebej aktivna je v okvirnih programih EU (FP7, H2020), redno pa sodeluje tudi pri razvojnih in izobraževalnih projektih, financiranih iz programov EU.

Spletna stran: https://www.uni-lj.si/eng/

 

 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je največja fakulteta v Sloveniji in najpomembnejša filološka ustanova, ki vključuje več kot 30 tujih jezikov. Raziskovalno delo, ki je bilo in ostaja steber razvoja fakultete, je usmerjeno na področje humanistike in družboslovja in omogoča številne medsebojne povezave in meddisciplinarno raziskovanje, ki naslavlja nacionalne in globalne izzive. Znanstvena spoznanja so integrirana v študijski proces in fakulteta se ponaša z ustvarjanjem vrhunskih znanstvenikov odprtega in kritičnega duha na področju humanistike in družboslovja.

Spletna stran: https://www.ff.uni-lj.si/en

   
   

 

 

Univerza v Novem Sadu je s približno 50.000 študenti in 5.000 zaposlenimi eno največjih izobraževalnih in raziskovalnih središč v Srednji Evropi. Obsega 14 fakultet in tri inštitute v štirih zgodovinskih univerzitetnih mestih: Novi Sad, Sombor, Subotica in Zrenjanin. Spada v skupino celovitih univerz, za katere je značilno, da zagotavljajo skoraj vsa področja znanosti in visokošolskega izobraževanja.

Univerza v Novem Sadu ponuja 350 akreditiranih študijskih programov na ravni dodiplomskega, magistrskega, specialističnega in doktorskega študija, ki se izvajajo na njenih fakultetah in v okviru Univerzitetnega centra za interdisciplinarne in multidisciplinarne študije in raziskave. Študijski programi so sodobni in sledijo najnovejšim dosežkom na področju znanosti in raziskav.

Spletna stran: https://www.uns.ac.rs/index.php/en/

 

Filozofska fakulteta Univerze v Novem Sadu (FFUNS) je že od svoje ustanovitve leta 1954 ena najpomembnejših ustanov srbske kulture in znanosti. Danes ima 19 oddelkov in 22 centrov, ki ponujajo 54 študijskih programov s področja družboslovja in humanistike. Na FFUNS trenutno študira več kot 5.000 študentov in dela okoli 350 zaposlenih. V skladu z evropskimi standardi na področju visokošolskega izobraževanja fakulteta izobražuje bodoče strokovnjake s področja filologije, zgodovine, psihologije, pedagogike, filozofije, sociologije ter bodoče novinarje in komunikologe. Izdaja dvanajst revij, zbornikov in znanstvenih monografij. Nenehno vlaga v tehnološko opremo, da bi izboljšala pogoje za delo in študij. Ima največjo knjižnico na Univerzi v Novem Sadu z več kot 600.000 knjigami in revijami v elektronskih katalogih.

Spletna stran: http://ff.uns.ac.rs/

 

   
Bojana Kovačević Petrović
   

 

Kot največje raziskovalno in visokošolsko središče v Zahodni Romuniji ima Univerza v Zahodni Temišari 11 fakultet in oddelek za usposabljanje učiteljev, 85 študijskih programov na dodiplomski ravni, 120 študijskih programov na magistrski ravni in 19 doktorskih šol. Od tega je več kot 20 dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programov v celoti v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. Za 15.000 študentov (od tega je 6 % tujih študentov) zaposluje približno 700 akademikov in 400 administrativnih delavcev. Univerza v Zahodni Temišvaru je skupaj s približno 550 partnerji pod okriljem programa Erasmus+ tudi članica evropskega združenja univerz UNITA-Universitas Montium.

Spletna stran: https://www.uvt.ro/en/

Fakulteta za književnost, zgodovino in teologijo (FLIT) je ena od ustanovnih fakultet UVT, ki je bila ustanovljena s kraljevim odlokom leta 1944. V zadnjih šestih desetletjih obstoja se je fakulteta razširila na približno 2.000 študentov (desetina vseh študentov, ki študirajo na UVT). FLIT ponuja številne študijske programe s področja humanistike: Na fakulteti so na voljo naslednji študijski programi: jeziki in književnosti, uporabni moderni jeziki, kulturne študije, zgodovina in pravoslavna pastoralna teologija.

Z maloštevilnimi specializacijami iz tujih idiomov na začetku se je profil Letters from Timisoara razširil in dosegel velikodušno ponudbo sodobnih in klasičnih idiomov: V tem času je na voljo več različnih jezikov: romunski, francoski, angleški, nemški, ruski, srbski in hrvaški, italijanski, španski, latinski in grški. Na nacionalni ravni se FLIT odlikuje po skrbi za metode poučevanja, osredotočene na študente, s programom Teaching & Learning Brand UVT, ki spodbuja refleksivno-sodelovalni model.

Spletna stran: https://litere.uvt.ro/

 

       

 

 

Španski nacionalni raziskovalni svet (CSIC) je največja javna raziskovalna ustanova v Španiji in je na tretjem mestu med največjimi raziskovalnimi organizacijami v Evropi. CSIC je povezan s španskim ministrstvom za znanost in inovacije ter ima ključno vlogo pri znanstveni in tehnološki politiki v Španiji in po svetu. V skladu s statutom (člen 4) ima štiri glavne naloge: spodbujanje multidisciplinarnih znanstvenih in tehnoloških raziskav, prenos znanja v industrijo in družbo, izobraževanje in usposabljanje znanstvenega in tehničnega osebja, ustanavljanje tehnoloških podjetij (spin-off). CSIC ima več kot 10 000 zaposlenih, od tega skoraj 4 000 raziskovalcev. Trenutno ima 120 inštitutov po vsej državi, od katerih jih je 67 v popolni lasti, 53 pa je skupnih raziskovalnih enot v partnerstvu z drugimi španskimi univerzami ali raziskovalnimi ustanovami. CSIC podpira raziskave in usposabljanje na različnih področjih znanja, od najosnovnejših ali temeljnih vidikov znanosti do najzahtevnejših tehnoloških dosežkov. CSIC ustvari 20 % nacionalne znanstvene produkcije.

Página web: https://www.csic.es/

 

     

 

 

 

Založba Malinc od 2012 izdaja kakovostno mladinsko književnost in si prizadeva za večjo književno raznolikost. Osredinjeni smo na izdajanje avtoric in avtorjev španskega govornega področja in manjšinskih literatur, povezanih s špansko kulturo, kot so baskovski, katalonski in galicijski avtorji. Izdajamo tudi besedila manj poznanih evropskih in svetovnih literatur. S projekti promocije in motiviranja branja prenašamo akademsko znanje v prakso: vodimo bralnomotivacijske projekte, organiziramo in izvajamo izobraževanja mentorjev branja, literarna branja ter obiske tujih avtorjev. Tako dvigujemo splošno bralno pismenost, medkulturne in jezikovne kompetence ter vključujemo ranljive skupine, še zlasti osebe z disleksijo.

Spletna stran: https://malinc.si/

 

     

       Aleš Cigale