Priročnik

LITPRAX priročnik in delovni zvezek je sestavljen iz dveh slopov: 1) pregleda literarne produkcije v španščini 21. stoletja, ki študente seznanja s trenutnimi trendi v sodobni literaturi, napisani v tem jeziku; 2) različnih praktičnih aktivnost (vaj, esejev, ludičnih dejavnosti, skupinskega dela) s področja prevajanja, urejanja, pisanja in branja literarnih besedil, s katerimi želimo spodbuditi pridobivanje novih spretnosti in širitev poklicnih profilov vključenih študentov, s tem pa povečati njihovo zaposljivost.