Prevod kratke zgodba Biarritz

Prevodi kratke zgodbe Biarritz Rodriga Blanca Calderóna v slovenščino, romunščino in srbščino.
Prevod je delo skupine študentov. Pod vodstvom mentoric so ga izdelali na Litprax prevajalskih delavnicah v okviru izobraževanja, ki je potekalo v Novem Sadu marca 2023.

Prevod v slovenščino: https://issuu.com/malinc.si/docs/biarritz_-_slo

Prevod v romunščino: https://issuu.com/malinc.si/docs/biarritz_traducere_ro

Prevod v srbščino: https://issuu.com/malinc.si/docs/bijaric_sr in v chirilico: https://issuu.com/malinc.si/docs/bijaric_sr_cr