Litprax 1 delavnica Novi Sad

LITPRAX 1 delavnica

21. 03. 2023

Kraj: Rektorat Univerze v Novem Sadu, ulica dr. Zorana Đinđića 1

Prenos v živo (spodnja povezava je veljavna za vse tri dni):

https://uns.webex.com/uns/j.php?MTID=m4e3ee3816a62e517fe5a4415a3ccf3d5
Meeting number: 2361 781 4432
Password: i3YtX2JfDk6

9.00 – 9.30

Registracija in sprejem udeležencev

9.30 – 10.15

Pozdravni govori:
Sabina Halupka Rešetar, prorektorica Univerze v Novem Sadu
Ivana Živančević Sekeruš, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Novem Sadu
Maja Šabec, krovna koordinatorica projekta Litprax, Univerza v Ljubljani
Bojana Kovačević Petrović, koordinatorica projekta Litprax, Univerza v Novem Sadu

Predstavitev projekta LITPRAX.

Predstavitev programa dela.
 10.15 – 10.45 Predstavitev udeležencev
 10.45 – 11.30 LITERATURA DANES (predavanje v angleščini)
Govornica: Ivana Živančević Sekeruš, dekanja Filozofske fakultete Univerze v Novem Sadu
 11.30 – 12.00 Odmor za kavo
 12.00 – 13.30

KDO JE KDO na literarnem področju (delavnica)
Izvajalki: Barbara Pregelj, Urša Geršak
Danes literarnega besedila ne moremo več razumeti ločeno od celote zapletenega literarnega sistema, v katerem se odvijajo določena dejanja in sodelujejo agenti, ki omogočajo, da literarni sistem »živi« kot književno besedilo. V delavnici bomo spoznali ključne pojme za razumevanje literature kot sistema: literarno polje, sistem literarne komunikacije, različne vloge agentov in njihovo delo itd. S pomočjo google maps bomo zasnovali zemljevid z nazornim prikazom raznovrstnih dejanj in poklicev, ki omogočajo, da knjiga izide.

 13.30 – 15.00 Kosilo
 15.00 – 16.00

LITERARNI KANON (delavnica)
Izvajalka delavnice: Ilinca Ilian
Na delavnici si bomo zastavili vprašanja, ki so za nas, bralce, pomembna: zakaj beremo določena dela, drugih pa ne; kdo izbira avtorje, ki v nekem zgodovinskem obdobju veljajo za najboljše in najbolj izstopajoče; kateri so kriteriji za izbiro del, ki tvorijo kanon. Skušali bomo razkriti, v kolikšni meri se osebni bralni okus v določenem časovnem obdobju uveljavi kot literarna vrednota. Analizirali bomo dve kratki zgodbi, ki pripovedujeta o podobni temi: “Chicos que faltan” iz knjige Los peligros de fumar en la cama (2009), avtorice Mariane Enríquez in “Abrir las manos”, avtorja Cherija Lewisa G. iz istoimenskega dela, objavljenega 2015.

 16.00 – 16.30 Odmor za kavo
 16.30 – 18.00

Okrogla miza/razprava: LITERATURA: UMETNOST ALI BLAGO
Sodelujoči: romunske, srbske, slovenske, španske in hispanoameriške založbe, profesorice in koordinatorice projekta, študenti_ke       
Izvajalki: Barbara Pregelj, Urša Geršak
Pogovor bomo začeli s premislekom o zgoraj navedeni tematiki. Poslušali bomo več založnikov iz Romunije, Srbije, Slovenije in iz špansko govorečih držav, ki nam bodo predstavili težave, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Okroglo mizo bomo zaključili z delom v skupinah. Vsaka skupina si bo izbrala enega od predstavljenih problemov, ki so jih navedli založniki in predlagali rešitev.

 

22. 03. 2023

Kraj: Rektorat Univerze v Novem Sadu, ulica dr. Zorana Đinđića 1

Prenos v živo.

09.30 – 11.00

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA
Govorca: Ilinca Ilian in Emilio J. Gallardo Saborido
KAM JO UBIRA PROZA, KI SE PIŠE S ČRKO Ñ? PREDSTAVITEV NAJNOVEJŠIH PROZNIH TENDENC V ŠPANSKEM JEZIKU V 21. STOLETJU
Govorec: Giuseppe Gatti
Predstavili bomo najpomembnejše tematske sklope, značilne za sodobno prozo v španskem jeziku. Tematski sklopi so umeščeni v določen okvir socioekonomskih in kulturnih struktur, za katere so danes značilni začasnost, nenehno gibanje in prekarnost.

11.00 – 11.30 Odmor za kavo
11.30 – 13.00

007 NE JE TAMALOV: SODOBNO KRIMINALNO PRIPOVEDNIŠTVO NA KUBI IN V NIKARAGVI (delavnica)
Izvajalec delavnice: Emilio J. Gallardo Saborido
Na delavnici bomo obravnavali romana La cola de la serpiente (2011), kubanskega pisatelja Leonarda Padure (dobitnik španske nagrade za književnost Princesa de Asturias de las Letras, 2015) in Tongolele no sabía bailar (2021), nikaragovskega pisatelja Sergia Ramíreza (dobitnika španske nagrade za književnost Premio Cervantes, 2017). Ugotovili bomo, kako je, morda danes najpopularnejši žanr, kriminalno pripovedništvo, doseglo visoko raven književnega izražanja in je, na splošno, pomemben način kritike vsega slabega, ki prizadeva Latinsko Ameriko, v našem primeru Kubo in Nikaragvo.

13.00 – 14.30 Kosilo
14.30 – 15.30

AVTO(R)FIKCIJA: FIKCIJA BREZ FIKCIJE (predavanje)
Govornica: Branka Kalenić Ramšak
Vrsto sodobnih avtorjev, ki jih bomo omenili v predavanju, meša fikcijo in realnost (kar bralno občinstvo razume kot del avtorjeve avtobiografske stvarnosti) tako, da meja med obema ni jasna. Naracija v fragmentih dopušča zgolj dvom, ugibanje, domnevo. Kritika običajno opredeljuje tovrstno pripovedniško kategorijo kot avtofikcijo ali avto(r)fikcijo ali tudi fikcijo brez fikcije.

15.30 – 16.30 BRANJE IN ANALIZA KRATKE ZGODBE “La conferencia” avtorja Ricarda Piglie (delavnica)
Izvajalki: Branka Kalenić Ramšak, Maja Šabec
16.30 – 17.00 Odmor za kavo
17.00 – 18.30

SREČANJE S HISPANOAMERIŠKIM PISATELJEM IN PISATELJICO KRATKIH ZGODB
Sodelujoča: Andrea Jeftanovic y Santiago Roncagliolo
Voditeljica: Bojana Kovačević Petrović

 

23. 03. 2023
Kraj: Rektorat Univerze v Novem Sadu, ulica dr. Zorana Đinđića 1

Prenos v živo.

09.30 – 11.00

KAKO PREVAJAMO IN KAKO POSTANEMO PREVAJALCI (predavanje in delavnica) Govornica: Bojana Kovačević Petrović
Kako postanemo književni prevajalci_ke? Kaj pomeni književni prevod? Kako se lotiti prevajanja proze, poezije, dramatike? Kako pridobimo prevajalske veščine? Je prevajanje umetnost, veščina ali obrt? Skušali bomo odgovoriti na vsa ta vprašanja (in tudi na kakšna druga). Pomagali si bomo tako s teorijo različnih prevodoslovcev kot tudi s primeri iz osebnih izkušenj. Skupaj bomo premišljevali o pomembnosti prevajanja in vlogi prevajalke v današnjem času.

11.00 – 12.00

OPOLZKE BESEDE PRI KNJIŽEVNEM PREVAJANJU (delavnica)
Izvajalka: Ivana Georgijev
Katere besede ali izrazi so obsceni, so psovke ali vulgarnosti? Gre res za vulgarnost, ali so občasno potrebne za verodostojnost zgodbe? Na delavnici bomo analizirali nekatere primere obscenega besedišča v španščini, angleščini, romunščini, slovenščini in srbščini. V različnih jezikih bomo skušali najti enakovredne izraze. Prav tako bomo analizirali različne literarne fragmente in komentirali rabo teh vrst besed ter iskali možne prevedke.

12.00 – 12.30 Odmor za kavo
12.30 – 14.00 DELO V SKUPINAH: PREVOD KRATKE ZGODBE “Biarritz” Rodriga Blanca Calderóna (drugi del)
Izvajalke: Ilinca Ilian, Bojana Kovaćević Petrović, Maja Šabec
14.00 – 15.00 Kosilo
15.00 – 16.30 PREVAJALSKA DELAVNICA (prevod tretjega dela omenjene kratke zgodbe) in RAZPRAVA
Izvajalke: Ilinca Ilian, Bojana Kovaćević Petrović, Maja Šabec
16.30 – 17.00 Odmor za kavo
17.00 – 18.30

OKROGLA MIZA: SREČANJE S PREVAJALKAMI (po Zoomu).
Sodelujejo: Marjeta Drobnič (Slovenija), Branko Anđić (Srbija) y Alina Cantacuzino (Romunija)
Voditeljici: Bojana Kovačević Petrović, Barbara Pregelj

18.30

Evalvacija in zaključek
Podelitev potrdil
Skupna fotografija