Učni načrt

Učni načrt LITPRAX je eden od rezultatov istoimenskega projekta. Poudarek na literarni praksi se nanaša na konkretne vidike dela na področju književnosti, zato se bodo študenti pri tem predmetu lahko seznanili s poklici, povezanimi s produkcijo knjig (avtor, prevajalec, urednik, lektor, tiskar), njihovim kroženjem (distributer, knjigotržec, knjižničar) in recepcijo (recenzent, učitelj književnosti, literarni kritik), predvsem pa bodo postali boljši in bolj ozaveščeni bralci.

Učni načrt se zato osredišča na dve glavni temi, ki se prepletata, predmet preučevanja pa je v obeh primerih književnost v španskem jeziku:

  1. Nove smeri v literaturi 21. stoletja v Španiji in Latinski Ameriki:
  2. Sistem kulturnih posrednikov na treh omenjenih ravneh: produkcija, razširjanje, recepcija. Glavni praktični vidiki: prevajanje, urejanje, kritično branje.

Predmet ponuja obsežno in posodobljeno bibliografijo s poudarkom na raziskovalnih metodah, povezanih s konceptom svetovne književnosti. Delo v seminarju je zasnovano v obliki različnih vaj, ki zajemajo vse od prevajanja do pisanja kritiških esejev ali recenzij, srečanj s strokovnjaki, prevajalci, uredniki in pisatelji ter analiza, dopolnjevanje in posodabljanje podatkovne baze LITPRAX, ki vsebuje prevode iz španščine v romunščino, slovenščino in srbščino v 21. stoletju ter njihovo recepcijo v člankih, objavljenih v tisku in na spletu.

 

Učni načrt za predmet na Filozofski fakulteti (FF) Univerze v Ljubljani.

Učni načrt za predmet na Fakultete za književnost, zgodovino in teologijo (FLIT) na Zahodni univerzi v Temišvari.

Učni načrt za predmet na Filozofski fakulteti (FF) Univerze v Novem Sadu.