O projektu

Da bi pripomogli k spodbujanju kakovostnejšega izobraževanja v Evropi, v okviru projekta LITPRAX (Literatura v praksi: profesionalni izzivi pri branju, prevajanju in urejanju v digitalni dobi) izpostavljamo trenutne izzive na področju bralnih navad študentov in študentk ter povečevanja jezikovne zmožnosti v državah partnericah.

Rezultati raziskave, ki smo jo opravili pred prijavo projekta, so med študentkami in študenti pokazali potrebo po poglobitvi bralne zmožnosti ter izrazito zanimanje za usposabljanje s področja dejavnosti, povezanih z založništvom.

Dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta LITPRAX, dopolnjujejo znanje, pridobljeno v času študija, bodočim strokovnjakom pa z novim učnim načrtom, priročnikom in delovnim zvezkom, spletno stranjo ter podatkovno bazo, ki bodo nastali v okviru projekta, ponujajo nabor praktičnih spretnosti, ki jih bodo lahko uporabili na različnih delovnih področjih.

Temeljni cilj projekta je neposredno vključevanje študentov na vseh stopnjah študija, vsako leto 25-30 študentov španščine. S sodelovanjem v projektu si bodo udeleženci povečali zaposlitvene možnosti, sodelovali pa bodo tudi pri oblikovanju, izvedbi, testiranju, diseminaciji in zagotavljanju trajnosti spletne in prosto dostopne podatkovne baze o literaturi, ki je bila napisana v španščini, v prevodih pa je po letu 2000 izšla v romunščini, srbščini in slovenščini.

Cilji projekta LITPRAX

  • Uporaba književnih besedil v španščini in njihova uporaba v nacionalnem in transnacionalnem kontekstu.
  • Poudarjanje praktičnih vidikov literature, ki sodelujoče študente in študentke usmerjajo na trg dela.
  • Razvijanje in spodbujanje podjetniškega duha.
  • Krepitev digitalne zmožnosti udeležencev.
  • Spoznavanje in razumevanje pomena posameznih akterjev na literarnem področju, še zlasti praktičnega vidika njihovega delovanja.


Oznake:
literatura, prevajanje, recepcija, raziskovanje, branje, urejanje, praktični vidiki književnosti, Slovenija, Srbija, Romunija, Španija, Latinska Amerika, špansko govoreče države.