Participanți

Universitatea din Ljubljana (UL) este cea mai veche, cea mai mare și cea mai bine cotată la nivel internațional universitate din Slovenia. UL a fost înființată în 1919 și cuprinde 23 de facultăți, 3 academii de artă și 3 membri asociați. Cu peste 40.000 de studenți, UL se numără printre cele mai mari instituții de învățământ superior din Europa. Acoperă toate domeniile ISCED în cadrul programelor de studiu din ciclul I și II. Potrivit criteriului numărului de angajați, UL se clasează în rândul instituţiilor de învățământ superior de mărime medie, având aproximativ 6.000 de angajați, cu peste 3.900 de angajați în domeniul cercetării și dezvoltării.

UL încurajează cercetarea colaborativă și cooperarea internațională iar, prin implicarea sa activă în programele naționale și internaționale de cercetare-dezvoltare și educație, produce aproape jumătate din rezultatele cercetării din Slovenia. UL este deosebit de activă în cadrul programelor-cadru ale UE (PC7, H2020) și, de asemenea, participă în mod constant la proiecte de dezvoltare și educaționale finanțate de programele UE.

Pagina web: https://www.uni-lj.si/eng/

 

Facultatea de Arte a Universității din Ljubljana este cea mai mare facultate din Slovenia și cea mai importantă instituție de studii filologice, incluzând peste 30 de limbi străine. Este o facultate cu o intensă activitate de cercetare în domeniul științelor umaniste și sociale. Activitatea de cercetare, care a fost și rămâne un pilon al dezvoltării facultății, creează numeroase interconexiuni academice și conduce la cercetări interdisciplinare care răspund unor provocări naționale și globale. Cunoașterea științifică este integrată în procesul de studiu, iar facultatea se mândrește cu formarea unor cadre didactice de cel mai înalt nivel, cu un spirit deschis și critic în domeniul științelor umaniste și sociale.

Pagina web: https://www.ff.uni-lj.si/en

   
         
 
Librarian Marjeta Prelesnik Drozg

 

 

 

Universitatea din Novi Sad, cu aproximativ 50.000 de studenți și 5.000 de angajați, este unul dintre cele mai mari centre de educaţie și de cercetare din Europa Centrală. Cuprinde 14 facultăți și trei institute, în patru orașe universitare istorice: Novi Sad, Sombor, Subotica și Zrenjanin. Aparține grupului de universități generaliste, care se caracterizează printr-o ofertă educaţională în aproape toate domeniile științifice și din învățământul superior.

Universitatea din Novi Sad oferă 350 de programe de studiu acreditate la nivel de licență, masterat, studii de specialitate și doctorat, desfășurate în cadrul facultăților sale și în cadrul Centrului universitar pentru studii și cercetări interdisciplinare și multidisciplinare. Programele de studiu sunt moderne și actualizate în raport cu cele mai recente tendinţe din domeniul științei și cercetării.

Pagina web: https://www.uns.ac.rs/index.php/en/

 

Facultatea de Filosofie a Universității din Novi Sad (FFUNS) este una dintre cele mai importante instituții ale culturii și științei sârbe, încă de la înființarea sa în 1954. În prezent, are 19 departamente și 22 de centre de cercetare, oferind 54 de programe de studiu atât în domeniul științelor sociale, cât și în cel al disciplinelor umaniste. În prezent, FFUNS are peste 5.000 de studenți și aproximativ 350 de angajați. În conformitate cu standardele europene pentru învățământul superior, facultatea educă viitori experți în filologie, istorie, psihologie, pedagogie, filosofie, sociologie, precum și viitori jurnaliști și specialiști în comunicare. Publică douăsprezece reviste, volume editate și monografii științifice. A investit continuu în echipamente tehnologice pentru a îmbunătăți condițiile de lucru și de studiu. Are cea mai mare bibliotecă din cadrul Universității din Novi Sad, cu peste 600.000 de cărți și periodice în cataloage electronice.

Pagina web: http://ff.uns.ac.rs/

 

 

 

 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (FLIT) este una dintre facultățile fondatoare ale UVT, creată prin decret regal în 1944. În ultimele șase decenii de existență, facultatea a ajuns la aproximativ 2.000 de studenți (o zecime din numărul total de studenți care studiază la UVT). FLIT oferă numeroase programe de studiu în domeniul științelor umaniste: Limbi și literaturi, Limbi moderne aplicate, Studii culturale, Istorie și Teologie pastorală ortodoxă.

Având la începuturi puține specializări în limbi străine, Literele timişorele s-au extins de-a lungul timpului, ajungând astăzi la o ofertă generoasă de limbi moderne și clasice: română, franceză, engleză, germană, rusă, sârbă și croată, italiană, spaniolă, latină și greacă. La nivel național, FLIT se remarcă prin preocuparea pentru metodele de predare centrate pe student, prin programul Teaching & Learning Brand UVT, care promovează modelul reflexiv-colaborativ.

Pagina web: https://litere.uvt.ro/

 

  

 

Consiliul Național de Cercetare din Spania (CSIC) este cea mai mare instituție publică de cercetare din Spania și ocupă locul trei în topul celor mai mari instituţii de cercetare din Europa. Atașat Ministerului spaniol al Științei și Inovării, CSIC joacă un rol cheie în politica științifică și tehnologică din Spania și din întreaga lume. Conform statutului său (articolul 4), CSIC are patru misiuni principale: promovarea cercetării științifice și tehnologice multidisciplinare; transferul de cunoștințe către industrie și societate; educația și formarea personalului științific și tehnic; crearea de întreprinderi cu bază tehnologică (spin-off). CSIC are peste 10000 de angajați, dintre care aproape 4000 de cercetători cu contract fix. În prezent, are 120 de institute răspândite în întreaga țară, dintre care 67 sunt institute cu capital integral propriu și 53 sunt unități comune de cercetare în parteneriat cu alte universități sau instituții de cercetare spaniole. CSIC sprijină cercetarea și formarea într-o arie largă a cunoaşterii, de la cele mai elementare sau fundamentale aspecte ale științei până la cele mai complexe dezvoltări tehnologice. CSIC produce 20% din producția științifică națională.

Pagina web: https://www.csic.es/en

   

 

 

Malinc este  o editură care, începând din 2012, publică literatură de calitate pentru copii și care dintotdeauna a urmărit să ofere o cât mai mare diversitate literară. Se concentrează pe publicarea autorilor din țările vorbitoare de limbă spaniolă și a reprezentanților literaturilor minoritare legate de cultura spaniolă, cum ar fi scriitorii basci, catalani și galicieni. De asemenea, la Editura Malinc au fost publicate cărți ale unor literaturi mai puțin cunoscute din Europa și din alte părți ale lumii. Un alt obiectiv major al editurii Malinc este derularea unor proiecte de promovare a lecturii, în care cunoştinţele academice sunt folosite pentru realizarea unei mari varietăţi de activităţi: proiecte de promovare a lecturii pentru copii de la 3 la 16 ani, organizarea de cursuri pentru promotori ai lecturii, seri literare, mese rotunde și vizite ale autorilor publicaţi atât în ​​Slovenia, cât și în străinătate. În acest fel, Malinc îşi propune să contribuie la creşterea calităţii obiceiurilor de lectură în general şi a abilităților interculturale și lingvistice în special, punând în plus accentul pe includerea grupurilor vulnerabile, mai ales a persoanelor cu dislexie.