Despre proiectul

Propunându-şi să contribuie la promovarea unei educații de calitate în Europa, proiectul Literatura în practică: Provocările profesionale ale lecturii, traducerii și editării în era digitală (LITPRAX) reprezintă un răspuns la practicile şi competenţele de lectură din actualitate ale tinerilor studioşi din ţările partenere.

Pe baza unui sondaj realizat anterior demarării proiectului, în rândul studenților s-a observat nevoia de extindere și aprofundare a competențelor de lectură, precum și un vădit interes pentru continuarea formării profesionale în activităţile legate de domeniul editorial.

Astfel, activitățile propuse de LITPRAX ar urma să completeze competențele dobândite la orele de curs, oferind viitorilor profesionişti noi abilități practice, aplicabile în diferite domenii de activitate legate de carte. În acest scop, membrii echipei au creat un set de instrumente de lucru format din: programa analitică a unui curs interuniversitar, manualul propus pentru acest curs, împreună cu caietul de activităţi aferent, un site web şi o bază de date cu acces deschis pentru traducerile în română, sârbă şi slovenă din literatura scrisă în spaniolă începând din anul 2000 până astăzi.

Una dintre priorităţile proiectului este implicarea directă a studenților de la toate nivelurile de studiu, în fiecare an fiind atraşi 25 - 30 de studenți de la specializările de limbă spaniolă, pentru a le spori posibilităţile de angajare.

Obiectivele proiectului LITPRAX

  • Reliefarea aspectelor practice ale literaturii, orientate spre piaţa muncii, pentru studenţii participanţi;
  • Dezvoltarea şi încurajarea spiritului antreprenorial;
  • Stimularea competenţelor digitale ale participanţilor la proiect;
  • Studierea, analizarea şi înţelegerea rolului jucat de diferiţi actori în domeniul literar;
  • Luând ca punct de pornire textele literare scrise în spaniole, aplicarea acestora la contextele naţionale şi transnaţionale.

Etichete:  traducere, receptare, cercetare, Literatură, lectură, editare, aspecte practice ale literaturii, Slovenia, Serbia, România, Spania, America Latină, Țările de limbă spaniolă.