Contacto

Correo electrónico del proyecto: info@litprax.org

izr. prof. Maja Šabec 
Oddelek za hispanistiko
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Slovenia