Наташа Белић

Наташа Белић је дипломирала српски језик и лингвистику на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. На истом факултету је магистрирала на тему Незавршени роман Круг у књижевном опусу Меше Селимовића. Управница је Библиотеке Филозофског факултета од 2017. године до данас. Бави се израдом персоналних и стручних библиографија. Објавила је више приказа и текстова у научним часописима, две монографске публикације (библиографије) и учествовала на стручним међународним скуповима. Области њеног научног интересовања су: библиографије, информациона писменост, дигитална библиотека, едукација корисника и базе података.