Ивана Георгијев

Ивана Георгијев је дипломирала шпански језик и хиспанске књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету је завршила докторске студије одбранивши докторску дисертацију из социолингвистике и когнитивне лингвистике на тему љубави у српским и шпанским паремијама. Области њеног научног интересовања обухватају теме из социолингвистике, когнитивне лингвистике и примењене лингвистике. Запослена је на Одсеку за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факултета у Новом Саду и ангажована као професор-сарадник у Институту Сервантес у Београду. Објавила је једну моногафију, више научних и стручних радова и учествовала на домаћим и међународним конференцијама.