Бранка Каленић Рамшак

Бранка Каленић Рамшак је професорка шпанске и латиноамеричке књижевности. Као висококвалификовани истраживач, ауторка је многих студија и приручника из домена шпанске и латиноамеричке књижевности. У оквиру једне од тема LITPRAX-a  (најновија књижевна продукција на шпанском језику), она својим обимним делом доприноси изради Наставног плана и програма и LITPRAX Приручника.