Александра Блатешић

Александра Блатешић је ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, где предаје предмете из италијанског језика (БА, МА) и Интеркултуралне и језичке медијације (PhD). Ауторка је 13 приручника и уџбеника, 2 научне монографије и бројних научних чланака. Има велико искуство у уређивачком раду и издавању књига, као и у локалним и регионалним пројектима са темом дигитализације.