Приручник

LITPRAX Приручник и Свеска са активностима састоје се из два дела: 1) панорамског прегледа књижевне продукције на шпанском језику у XXI веку која студентима предочава актуелне трендове у савременој књижевности шпанског говорног подручја; 2) низ практичних приступа вештинама превођења, уређивања, писања и читања књижевних дела (вежбе, идеје за пројекте, лудичке активности, тимски рад) како би се студентима пружила сазнања о алтернативним професионалним профилима и самим тим унапредила могућност њиховог запошљавања.