Prevodi

Prevodi priče "Biaritz" Rodriga Blanka Kalderona na slovenački, rumunski i srpski jezik.
Prevod je delo studenata koji su učestvovali na Litprax 1 u radionici održani u Novom Sadu u martu 2023. godine.

Slovenački prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/biarritz_-_slo
Rumunski prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/biarritz_traducere_ro
Srpski prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/bijaric_sr i ćirilicom: https://issuu.com/malinc.si/docs/bijaric_sr_cr

 

Prevodi pesme "His ancestors" Maria Obrera i "Pueden las aguas" Marije Negroni na slovenački, rumunski, srpski i češki.
Prevod je delo studenata koji su učestvovali na Litprax 2 radionici održanoj u Temišvaru u oktobru 2023. godine

Slovenački prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/prevod_pesmi_slo
Rumunski prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/prevod_pesmi_ro
Češki prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/prevod_pesmi_cz
Srpski prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/prevod_pesmi_sr i ćirilicom: https://issuu.com/malinc.si/docs/prevod_pesmi_src

 

Prevodi odlomka iz drame "Los farsantes" Pabla Remona na slovenački, rumunski i srpski jezik.
Prevod je delo studenata koji su učestvovali na Litprax prolećnoj školi održanoj u Ljubljani u aprilu 2024. godine.

Slovenački prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/kriptomnezija_sl
Rumunski prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/kriptomnezija_ro
Srpski prevod: https://issuu.com/malinc.si/docs/kriptomnezija_sr