Emilio Gallardo-Saborido

Emilio J. Gallardo-Saborido, istraživač-saradnik od 2018. godine pri Školi hispanoameričkih studija/ Instituta za istoriju Španskog nacionalnog istraživačkog saveta (CSIC). Među njegovim oblastima istraživanja izdvaja se proučavanje književnosti i sociologije kulture savremene Latinske Amerike. Ovo interesovanje je povezano sa linijom istraživanja transatlantskih književnih odnosa tokom hladnog rata. U vezi sa ovom temom, glavni je istraživač projekta Latinoamerički pisci u evropskim socijalističkim zemljama tokom hladnog rata (PID2020-113994GB-I00, I+D+i Research Projects, Spanish State Programs of Knovledge Generation. Call 2020, 1. septembar 2021−31. avgust 2024). Razvija drugu liniju rada na konfiguraciji savremenog andaluzijskog kulturnog identiteta, posebno u njegovom odnosu sa Latinskom Amerikom. U tom smislu, on je glavni istraživač projekta Prisustvo flamenko muzike u Argentini i Meksiku (1936−1959): komercijalni prostori i španska partnerstva (PI20_0100 4, Grantovi za realizacijuI+D+iprojekata. Javni organi, 2020, Regionalna vlada Andaluzije, 2021−2022, 5. oktobar 2021−31. decembar 2022).