Emilio Gallardo-Saborido

EEmilio J. Gallardo-Saborido ORCID: 0000-0002-8124-5290. Cercetător titular din 2018 la Şcoala de Studii Hispanoamericane / Institutul de istorie, CSIC. Între direcţiile sale de cercetare se remarcă studiul literaturii şi sociologiei culturii din America Latină contemporană. Această tematică e legată de o linie de cercetare privitoare la relațiile literare transatlantice din timpul Războiului Rece, îndreptăţindu-i calitatea de coordonator al proiectului „Scriitori latino-americani în țările socialiste europene în timpul Războiului Rece” (PID2020-113994GB-I00, Proiecte de cercetare și dezvoltare. Programe statale de generare a cunoaşterii. Apel 2020, 09.01.2021- 31.08.2024). A doua sa linie de cercetare este legată de configurarea identității culturale andaluze contemporane, în special în relația acesteia cu America Latină. În acest sens, este cercetător principal în proiectul „Prezența fenomenului flamenco în Argentina și Mexic (1936-1959): spații de comerţ şi de asociere spaniolă” (PY20_0100 4, Granturi pentru realizarea proiectelor de C+D+I. Entități publice 2020 , Junta de Andalucía, 2021-2022, 05.10.2021-31.12.2022).