Cursul

Cursul LITPRAX este unul dintre rezultatele proiectului cu acelaşi nume. Accentul pus pe practică a literaturii se referă la aspectele concrete ale muncii din sfera literaturii, iar studenţii vor putea să se familiarizeze prin acest curs cu profesiile legate de producţia de carte (autor, traducător, editor, redactor de carte), de circulaţia ei (tipograf, responsabil cu difuzarea, librar, bibliotecar) şi cu receptarea (autor de recenzii, profesor de literatură, critic literar), dar mai presus de toate să devină un cititor mai bun şi mai informat.

Astfel, cursul abordează două mari tematici, pe care le studiază în chip sinergic, obiectul de studiu ales în cazul de faţă fiind literatura de limbă spaniolă:

  1. Noi direcţii în literatura secolului al XXI-lea în Spania şi America Latină:
  2. Sistemul de mediatori culturali, la cele trei niveluri menţionate: producţie, difuzare, receptare. Principalele aspecte practice avute în vedere: traducere, editare, lectură critică.

Cursul oferă o bibliografie amplă şi actualizată, centrată pe metodele de cercetare din jurul conceptului de World Literature. În cadrul seminariilor se vor realiza exerciţii de diferite tipuri, de la traducere la propuneri de eseuri critice sau recenzii, se vor organiza discuţii cu profesionişti, cu traducători, editori şi scriitori, la fel cum va fi analizată, completată şi actualizată baza de date LITPRAX, care conţine traducerile realizate din limba spaniolă în limba română în secolul XXI şi receptarea acestora prin articolele publicate în presă şi internet.

Curriculum pentru curs la Facultatea de Arte (FF) a Universității din Ljubljana.

Curriculum pentru cursul la Facultatea de Literatură, Istorie și Teologie (FLIT) din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Curriculum pentru cursul de la Facultatea de Arte (FF) a Universității din Novi Sad.